Selectează o Pagină

Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate are rolul de a explica ce date cu caracter personal prelucrăm, motivul pentru care le prelucrăm și în ce scop. De asemenea, reprezintă angajamentul nostru ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor acestui website site, de a le stoca în condiții de siguranță și prelucra cu atenție. Prezenta Politica poate fi schimbată în orice moment, actualizările și modificările fiind valabile imediat după afișarea pe website.

Noțiunile de date cu caracter personal și prelucrare de date

În cuprinsul acestei Politici, prin date cu caracter personal se va înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar conceptul de prelucrare de date personale se referă la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Ce date prelucrăm și de la cine

Pentru oferirea serviciilor aferente platformei www.foisor.eu  uneori colectăm date de identificare, date de contact, adresa (oraș, județ) și e-mail-ul utilizatorilor. Totodată, acestr informații personale sunt colectate inclusiv de la utilizatorii platformei sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații precum și prin plasarea de fișiere cookie.

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale

Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea oferirii serviciilor prin intermediul platformei, pentru a răspunde la întrebări și solicitări, precum și pentru alte scopuri asociate acestora.

Temeiurile legale care justifică prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe baza consimțământului exprimat de utilizatori și, uneori, justificat de existența unui interes legitim în promovarea afacerii noastre prin intermediul platformei www.foisor.eu

Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorilor platformei. Cu toate acestea, prelucrarea este necesară atunci când se întemeiază pe un interesul nostru legitim de a ne promova afacerea sau proteja drepturile.

Situații în care comunicăm date către terți

Pentru a ne desfășura activitatea sau îndeplini obligațiile ce ne revin, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate prin intermediul platformei www.foisor.eu / și ulterior păstrate pentru o perioadă determinată în conformitate cu prevederile legale.

Măsuri de securitate

În vederea administrării în siguranță a informațiilor personale, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special împotriva utilizării necorespunzătoare, distrugerii accidentale, accesării ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, divulgării, manipulării intenționate sau accidentale, ștergerii și modificării. Pentru aceasta, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor pe care le revizuim în permanență pentru a ține pasul cu noile soluții tehnologice.

Drepturile persoanelor a căror date le prelucrăm:

 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor;
 • dreptul de acces asupra datelor;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a solicita transmiterea datele către alt operator;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau transmisă prin poștă la sediul din strada Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău sau transmisă pe adresa de e-mail comercial@case-de-lemn.com. Drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut și sunt aplicabile în funcție de situația concretă de prelucrare.

Operatorul de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor și în conexiune cu prezenta Politică de confidențialitate revine Ecokit Prod  S.R.L., o entitate juridică organizată și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în strada Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/891/2019 și având cod unic de identificare RO41052155. Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Uneori pe site-ul nostru sunt prezente link-uri pentru accesarea altor website-uri ale căror politici privind prelucrarea de date sunt diferite. Aceste politici trebuie verificate în mod individual Ecokit S.R.L. nefiind responsabil pentru informațiile oferite sau colectate de alte website-ur

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services